Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Revizyon: 10 Ocak 2024

FibaCloud websitesine ve hizmet, ürün ve kaynaklarımızın ekosistemine hoş geldiniz. Hizmetlerimizi sağlama yeteneği ile ilgili beklentilerinizi FibaCloud'un sunduğu Hizmet Şartları'na uyumlu hale getirmek amacıyla, tüm aboneler, kullanıcılar ve ziyaretçiler FibaCloud Hizmet Şartları'nda bulunan ve bununla sınırlı olmamak üzere bu ana hizmet sözleşmesinde ("KKS") yer alan yasal olarak bağlayıcı sorumlulukları ve yükümlülükleri kabul etmek zorundadır.

Lütfen herhangi bir Hizmeti kullanmadan önce Hizmet Şartları'nı dikkatlice okuyun. Bir Hizmeti kullanarak veya kullanmaya devam ederek, bu KKS'de tanımlanan hakları, yükümlülükleri ve uygulamaları kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

Temel Şartlar

Bu KKS, FibaCloud ("FibaCloud," "biz," "bizim" veya "bizim") ile sizin aranızda bir hukuki bağlayıcı sözleşmedir ve size veya temsil ettiğiniz kişi veya kuruluşa ("siz" veya "sizin") herhangi bir Hizmet sunmadan önce, aşağıdaki ifadelerin her birinin doğruluğunu açıkça onaylamanız şart koşuluyla yapılmıştır:

 • Hem Türkiye'de hem de şu anda ikamet ettiğiniz yargı alanında sözleşme yapma yeteneğiniz vardır;
 • Bu KKS'ye sizin adınıza veya temsil ettiğiniz kişi veya kuruluş adına girebileceğiniz yetkilisiniz;
 • Hesabınızda belirtilen iletişim ve fatura adreslerinizin doğruluğundan her zaman sorumlu olacaksınız;
 • Bizim bağlı kuruluşlarımızı, alt yüklenicilerimizi ve Hizmetlere ilişkin olarak sıradan ve gerekli veri işleme hizmetleri sağlamak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını atamamıza izin veriyorsunuz;
 • Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm Anlaşmazlıkları Hizmet Şartları'na uygun olarak ve bireysel kapasitenizde çözmeye razı oluyorsunuz;
 • Herhangi bir Hizmeti ticari olmayan bir amaç için kullanıyorsanız bizi derhal bilgilendireceksiniz;
 • Hizmet Şartları'na razı oluyorsunuz ve her zaman buna uymayı kabul ediyorsunuz.

Bu KKS'de kullanılan bazı terimler için, 14. Bölüm veya başka şekilde ilk belirtilen tanımlamaları için bakınız. Bu KKS, Etkin Tarih itibariyle geçerli olan önceki anlaşmaları değiştirecektir.

Özel Şartlar

Bu KKS'nin Uygulanabilirliği. Bu KKS, genel şartları, koşulları ve çerçeveyi sağlar; bu çerçeve içinde siz, temsilcileriniz, son kullanıcılarınız ve temsilcilerinizin son kullanıcıları ("Kapsanan Kullanıcılar" olarak topluca anılacaktır) Hizmetleri İşleyebilir ve kullanabilir. Taraflar, karşılıklı yazılı bir anlaşma ile bir veya daha fazla Veri İşleme Ekleri, Hizmet Seviyesi Ekleri, Ek Program Ekleri, Ek Kullanım Politikaları ve/veya FibaCloud tarafından sağlanan herhangi bir Hizmet veya Program ile ilgili ek şartları ve koşulları belirtmek üzere bir araya gelebilir. Açıklık sağlamak amacıyla, bir Veri İşleme Ek'i genellikle Seviyesi tarafından verilerin nasıl işlendiğini detaylandırır; bir Hizmet Seviyesi Ek'i genellikle ilgili bir Hizmet veya Programın güvenilirliğini ve eksiklikler için çözümleri detaylandırır; bir Ek Program Ek'i genellikle ilgili bir Programda yer almak için olan yükümlülükleri ve sorumlulukları detaylandırır; bir Ek Kullanım Politikası, Hizmetlerin kullanımını düzenleyen herhangi bir politikayı ifade eder; ve bir Hizmet Siparişi genellikle istenen Hizmetin türünü ve miktarını detaylandırır. Bir Veri İşleme Eki, SUP, SPA, Hizmet Siparişi, SLA ve bu KKS arasında bir çelişki durumunda, belgelerin kontrol sırası şu şekilde olacaktır (öncelik azalan sırayla): Veri İşleme Eki, SUP, SPA, Hizmet Siparişi, SLA ve bu KKS. Eğer daha önce Seviyesi ile bir anlaşmaya girdiyseniz ("Mevcut Hizmet Şartları"), o halde bu Mevcut Hizmet Şartları, Etkin Tarih'te her iki Tarafın herhangi bir başka eyleme gerek kalmaksızın otomatik olarak sona erecektir.

Hizmet Teklifleri.

 • Hizmetlere Lisans. Belirli bir süre için ve Hizmet Şartlarına tabi olarak, FibaCloud size iş amaçlarınıza yönelik olarak Hizmetleri kullanma hakkı tanır; bu hak sınırlı, süreli, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, devralınamaz bir lisans içerir.
 • Kayıt. Hizmetlere sadece bir Hesap oluşturulduktan sonra erişilebilir. Hesap oluşturarak FibaCloud'a iletişim bilgileri, giriş kimlik bilgileri, ödeme ve fatura kaynakları gibi belirli bilgileri sağlayarak (topluca "Kayıt Bilgileri") ve FibaCloud tarafından doğrulandıktan sonra bir Hesap oluşturabilirsiniz. Kayıt Bilgilerinizin her zaman güncel ve doğru olduğunu güncelleyeceğinizi kabul edersiniz. FibaCloud'un önceki yazılı izni olmaksızın Hesap kimliğinizi açıklamayacağınızı, devretmeyeceğinizi, lisanslamayacağınızı veya başka türlü paylaşmayacağınızı kabul edersiniz.
 • Hesap Faaliyetleri. Hizmetler, Kapsanan Kullanıcıların Kapsanan Kullanıcı Verilerini İşlemekte geniş takdir yetkisine sahip oldukları bir araç veya hizmet olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, FibaCloud'un bu KKS kapsamında açıkça üstlendiği yükümlülüklerine uygun olarak Hizmetleri sağlamamakla ilgili bir olay, sizin Hesabınızla ilişkilendirilen veya ilişkilendirilen tüm faaliyetlerden, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen sorumlu ve sorumlu olursunuz: (i) Kapsanan Kullanıcı Verilerinin İşlenmesi; (ii) Hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir Kapsanan Kullanıcı tarafından İşlenen Veri; (iii) ve Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak bir Kapsanan Kullanıcının kullanımından kaynaklanan veya ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir Veri.
 • Destek. FibaCloud'un standart teknik destinine ("Destek") ücretsiz erişiminiz vardır ve bu destek, herhangi bir Hizmetin standart, olduğu gibi işleyişi ile ilgili olarak 24x7 telefon ve çevrimiçi erişimi içerir. Diğer tüm Kapsanan Kullanıcılara destek sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sınırlamalar dahilinde, FibaCloud, (i) uygulama yapılandırması, CGI programlama, web sunucusu, posta sunucusu, veritabanı yapılandırması veya başka bir konu ile ilgili uygulama spesifik sorunlar için destek sağlamaz; (ii) Kapsanan Kullanıcı Verisinin geliştirilmesi, bakımı, işletilmesi veya diğer yönetimi ile ilgili sorunlar için destek sağlamaz; ve/veya (iii) herhangi bir Son Kullanıcı Desteği için destek sağlamaz. FibaCloud, Destek erişimini zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişiklikler Bildirim tarihinden itibaren on (10) gün sonra geçerli olacaktır.
 • Açık Kaynaklı Yazılım. Hizmetlerin, belirli açık kaynaklı yazılım tarafından sağlandığını veya kolaylaştırıldığını kabul edersiniz. Bu tür açık kaynaklı yazılımın kullanımı, ya: (i) ilgili Hizmetlerle birlikte sunulur; veya (ii) ilgili yazılımın içinden veya herkese açık bir kaynaktan kolayca erişilebilir, bu durumda ilgili yazılımın kullanımından önce tüm bu lisans şartlarına erişmeyi, gözden geçirmeyi ve uymayı sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri kullanarak, belirli açık kaynaklı yazılım programlarının kullanımını düzenleyen yukarıda belirtilen şartlara uymayı kabul edersiniz.

FibaCloud Taahhütleri.

 • Hizmet Sağlanması. FibaCloud, Hizmetleri profesyonel ve işbirliği içinde bir biçimde sağlayacaktır. FibaCloud, Kapsanan Kullanıcılar tarafından İşlenen herhangi bir Veriye herhangi bir mülkiyet hakkına sahip olmayacaktır.
 • Gizlilik. FibaCloud, Türkiye, ABD ve uluslararası toplum arasındaki çeşitli gizlilik çerçevelerine uygun olarak faaliyet gösterir ve çevrimiçi hizmet sağlayıcılarına, FibaCloud gibi, Kapsanan Kullanıcıların Kişisel Verilerini, yasal yargı sürecini ve onayınızı karşılayan eylemler dışında açıklamamalarını gerektirir (topluca "Veri Koruma Kanunları"). FibaCloud'un Veri Koruma Kanunları kapsamındaki yükümlülükleri, FibaCloud Privacy Trust Center'da bulunan Veri İşleme Anlaşması'nda belirtilmiştir.
 • İşleme. FibaCloud, Kapsanan Kullanıcı Verilerini İşlemek istediğiniz yer ve şekli belirlemenize izin verecektir, ancak tüm Kapsanan Kullanıcıların Hizmet Şartları'na uyması şartıyla. FibaCloud, Kapsanan Kullanıcı Verilerini talimatlarınıza, Hizmet Şartlarına uygun olarak ve FibaCloud Privacy Trust Center'da bulunan Veri İşleme Anlaşması'nda açıklanan şekilde işleyecektir.
 • Güvenlik. 2, 3, 4, 7, 9 ve 11. bölümlere tabi olarak, FibaCloud, Kapsanan Kullanıcı Verilerini kazara veya yetkisiz erişime, iletime, kayba veya açıklamaya karşı uygun önlemleri alacaktır ve bu önlemler, FibaCloud Privacy Trust Center'da açıklanan Teknik ve Organizasyonel Önlemler Genel Bakışı'na uygun olarak yürütülecektir. Aksi belirtilmedikçe, geçerli bir Hizmet Siparişi tarafından açıkça belirtilmedikçe, FibaCloud'un Kapsanan Kullanıcı Verilerini saklama, yedekleme veya başka türlü bir Kapsanan Kullanıcı adına Müşteri Verilerini saklama yükümlülüğü olmayacaktır.

Sorumluluklarınız.

 • Hizmetlerin Kullanımı. Kapsanan Kullanıcı tarafından İşlenen tüm Veri ve Hizmetlerin diğer şekillerde kullanımından siz sorumlu olacaksınız.
 • Kapsanan Kullanıcılar. Kapsanan Kullanıcı Verilerinin İşlenmesini kontrol edersiniz ve takdirinize bağlı olarak, diğer Kapsanan Kullanıcılara Hizmetlere erişim izni verebilirsiniz, ancak bu izin Hizmet Şartları'na uygun ve uygun olmalıdır. Bir Hizmet Siparişi veya SPA'da belirtilmişse Kapsanan Kullanıcı sayısı ve/veya türleri sınırlı olabilir. Bu KKS'da aksi belirtilmedikçe, (i) Hizmetlerin tüm veya herhangi bir yazılım kısmını değiştirmeyecek, tersine mühendislik yapmayacak, derleyip çözmeyecek, parçalamayacak, kopyalamayacak, dağıtmayacak, alt lisans vermeyecek, satmayacak, kiralık vermeyecek, türetilmiş çalışmalar oluşturmayacak veya başka şekilde Hizmetlerin tüm veya herhangi bir yazılım kısmını kötüye kullanmayacaksınız; veya (ii) herhangi bir kişiyi, kurumu veya yetkisiz üçüncü tarafı Hizmetlerin tüm veya herhangi bir bölümüne lisans vermeye, alt lisans vermeye veya dağıtmaya yetkilendirmeyecek veya izin vermeyeceksiniz (ancak ve yalnızca bir geçerli açık kaynak lisansının koşullarına izin verildiği ölçüde). Her zaman, tüm Kapsanan Kullanıcıların (i) Hizmet Şartları'na uymasını sağlayacak ve (ii) Hizmet Şartları'nın varlığı, değişiklik ve/veya değişikliği hakkında bilgilendirileceklerdir.
 • Hizmetlerin Konfigürasyonu. Hizmetlerin amacınıza uygun şekilde yapılandırıldığından ve Kapsanan Kullanıcı Verilerini güvence altına almak için makul adımları attığınızdan emin olmalısınız. FibaCloud'un buradaki veri güvenliği yükümlülüklerini sınırlamaksızın, Hizmetlerin konfigürasyonunuzun, Kapsanan Kullanıcı Verilerinin ve/veya Hizmetlerle bağlantılı olarak Kapsanan Kullanıcı tarafından İşlenen diğer Verilerin ihlal, açıklama veya yetkisiz erişimine karşı uygun ve endüstri standardına uygun fiziksel, idari ve teknik korumaları içerdiğinden emin olacaksınız (güvenlik duvarları, şifreleme ve diğer araçların kullanımını içerir), ilgili veri güvenliği ve/veya veri gizlilik yasalarının gerektirdiği tüm korumalar da dahil olmak üzere. Bu alt bölümün yükümlülüklerine uymamanız sonucunda Kapsanan Kullanıcı Verilerine veya Hizmetlere erişim sağlayan herhangi bir birey veya kuruluşun faaliyetlerinden siz sorumlu ve sorumlu olacaksınız.
 • Üçüncü Taraf Araçları ve İçerik. Siz, herhangi bir Hizmete tarafınızdan eklenen tüm üçüncü taraf araçlar, içerik ve diğer bileşenlerin ("Üçüncü Taraf İçerik") Hizmet Şartları'na uygun olduğundan sorumlu olacaksınız, bunun içinde FibaCloud Marketplace'te size sunulan Üçüncü Taraf İçerikler de dahil. FibaCloud Marketplace'te bulunan Üçüncü Taraf İçerik size FibaCloud'dan değil, TSP'lerden sunulur ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından uygulanan ücretlere veya maliyetlere tabi olabilir. Tarafınızca kullanılan Üçüncü Taraf İçeriğin amacınıza uygun olduğunu sağlamak sizin tek sorumluluğunuzdur. FibaCloud'un herhangi bir Kapsanan Kullanıcı tarafından İşlenen Üçüncü Taraf Malzemelerinden sorumlu olmadığını ve herhangi bir Kapsanan Kullanıcının Üçüncü Taraf İçeriği kullanımının tamamen ve mutlak riskinize tabi olduğunu kabul edersiniz. FibaCloud, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğin kullanımını istediği zaman tek taraflı olarak yasaklama hakkını saklı tutar. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİKLE İLGİLİ OLARAK, FIBACLOUD'UN SİZ VE İLGİLİ TSP ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEME TARAF OLMADIĞINI VE SİZ VE İLGİLİ TSP ARASINDA BİR ANLAŞMAZLIK DURUMUNDA, FIBACLOUD'UN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAİ, ÖRNEKLEME, DÜZENLEYİCİ VEYA SONUÇTAN DOĞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SİZİN ADINIZA VEYA İLGİLİ TSP'NİN ADINA SONSUZA DEK ÇÖZÜLMESİNE VE SONLANDIRILMASINA İLİŞKİN TÜM HAKLARINIZI VE TALEPLERİNİZİ REDDETTİĞİNİZİ KABUL EDERİZ.
 • Veri Sürekliliği. FibaCloud'dan yedekleme hizmetleri satın almadığınız sürece tüm Kapsanan Kullanıcı Verilerinin yedeklenmesinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız; bu durumda FibaCloud, ilgili dönem için geçerli Hizmet Siparişinde açıklanan ölçüde yedekleme hizmetleri sağlayacaktır.

Finansal Yükümlülükler.

 • Ücretler ve Ödeme. FibaCloud, Ücretleri günlük, haftalık veya aylık bir temelde hesaplayacak, fatura düzenleyecek ve tahsil edecektir. Hesaba erişerek, kullanarak veya Kapsanan Kullanıcıların Hesaba veya herhangi bir Hizmete erişmesine veya kullanmasına izin vererek, FibaCloud'un Hesaya ilişkilendirilen ödeme mekanizması otomatik olarak ücretleri tahsil etme izni olduğunu kabul edersiniz. Tüm Ücretlerin ödeme tarihi fatura tarihinden itibaren üç (3) gündür ve setoff, karşı iddia, düşüm veya kesinti olmaksızın FibaCloud'a ödenmelidir. Tüm Ücretleri tamamen ve zamanında ödemezseniz, Hesaba erişimin ve Hizmet kesintisinin kaybına neden olacaktır. Bir faturanın 30 gün içinde tamamen ödenmemesi durumunda, FibaCloud'un tek ve mutlak takdirine bağlı olarak FibaCloud'un ödeme toplamak için gerekli gördüğü herhangi bir işlemi gerçekleştirmesine izin verdiğinizi kabul edersiniz, buna sınırlama olmaksızın üçüncü taraf tahsilat ajanslarının kullanımı da dahildir. Gecikmiş ödemeler, aylık olarak üç (3%) faiz birikmesine neden olabilir (veya daha azsa yasaya izin verilen en yüksek faiz oranı). SLA kredileri almanızın haklarınızı sınırlamaksızın, tüm Ücretler iptal edilemez ve iade edilemezdir. Tüm Ücretler ABD doları cinsinden fiyatlandırılır, faturalandırılır ve ödenir.
 • Ücret Değişiklikleri. FibaCloud, size otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak herhangi bir Hizmet için Ücretleri artırabilir, azaltabilir veya yeni Ücretler ekleyebilir.
 • Üçüncü Taraf Ücretleri. FibaCloud, bir faturayı ödemenizden kaynaklanan banka ücretlerinden, faiz ücretlerinden, aşım ücretlerinden veya diğer ücretlerden sorumlu olmayacaktır. Para birimi değişimleri, sizin ve finansal hizmet sağlayıcınız arasındaki anlaşmalara dayanacaktır.
 • Krediler. FibaCloud, herhangi bir aktif Hizmeti elinde tuttuğunuzda ve (i) FibaCloud'un Hizmet Şartlarını yerine getirememesi veya (ii) ön ödemeli bir Hizmetinizi düşürmeniz veya iptal etmeniz nedeniyle FibaCloud'a bir kredi talebinde bulunduysanız, size prorat krediler çıkarabilir. Kredi talepleri, Hesabınız aracılığıyla gönderilebilir ve tüm krediler, kredi kazanılan ödeme döneminde kesin olarak aylık ödeme miktarına karşı uygulanacaktır.
 • İadeler. FibaCloud, sizin aktif Hizmetleri elinizde tutmayı sona erdirdiğinizde size prorat iadeler çıkarabilir, ancak (i) iptal formunu Hesabınızda bulunan iptal formu üzerinden göndermeniz ve (ii) iptal formunun düzgün bir şekilde gönderildiği tarihten itibaren yüz seksen (180) gün içinde yapılan ödemeler yalnızca iade için uygun olacaktır. Bunun yanı sıra, tüm iadeler (i) beş ($5.00) dolarlık bir hizmet ücretine tabi olacaktır ve (ii) karşılık gelen ödemenin FibaCloud tarafından sizden alındığı ödeme yöntemine verilecektir. Bir iade talebinin zamanında geçerli veya süresiz bir ödeme mekanizması geçerli veya süresiz değilse, FibaCloud yalnızca bir iade, varsa, iadenin talep edildiği tarihte geçerli veya süresiz olan finansal kuruluşa gönderebilir.
 • Vergiler. Ücretler, Servislerden, bu KKS'dan veya herhangi bir geçerli Hizmet Siparişi veya SPA'dan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan satış, kullanım, katma değer, tüketim ve diğer uygulanabilir vergi ve harçları hızlı bir şekilde ödeyeceksiniz. Herhangi bir ödemenin üzerinde herhangi bir vergi kesintisi gerekiyorsa, FibaCloud'un alması gereken net miktarın FibaCloud tarafından alınan tutarla eşit olacak şekilde ek miktarları ödeyeceksiniz. FibaCloud'a bu KKS kapsamında ödenen veya ödenecek olan vergilerle ilgili olarak FibaCloud tarafından talep edilen tüm makul bilgi ve belgeleri sağlayacaksınız.

Fikri Mülkiyet.

 • Hakların Saklanması. Taraflar arasında, FibaCloud, FibaCloud teknolojisi, Gizli Bilgi, Fikri Mülkiyet, Tescilli Bilgi ve bunların tüm değişiklikleri, değişiklikleri, türemiş çalışmaları ve bu içerikteki tüm FibaCloud Fikri Mülkiyet Hakları dahil olmak üzere, tüm hak, unvan ve menfaati elinde tutar.
 • Mülkiyet Hakları. FibaCloud tarafından geliştirilen veya üretilen tüm Fikri Mülkiyet ve ilgili malzeme, ticaret sırları, ahlaki haklar, itibar, ilgili kayıtlar veya kayıt başvuruları ve herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka, ticari görünüm, endüstriyel tasarım ve ticaret adı hakları dahil olmak üzere yalnızca FibaCloud'un mülkiyetindedir. Bir Kapsanan Kullanıcının FibaCloud Fikri Mülkiyetini kullanımı, sadece Hizmet Şartları'ndan kaynaklanan veya Hizmet Şartları ile ilgili diğer nedenlerle sınırlı olacaktır ve herhangi bir Kapsanan Kullanıcı tarafından herhangi bir başka nedenle kullanılmayacaktır. FibaCloud Fikri Mülkiyetinin izinsiz kullanımından kaynaklanan tüm zararlardan siz sorumlu olacaksınız.

Veri ve Fikri Mülkiyet Lisansları.

 • Tarafların Tanımlanması. Her bir Taraf, diğer Tarafın adını ve logosunu, FibaCloud'un Hizmetleri sağlayan taraf veya sizin FibaCloud müşterisi olduğunuz gerçeğini belirtmek amacıyla kullanabilir ve herhangi bir diğer Tarafın Fikri Mülkiyetini, her bir durumda diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın başka bir amaçla kullanamaz. Sınırlama olmaksızın, Taraflar sizin ve FibaCloud arasındaki ilişkiyi yanıltıcı veya süsleyici bir şekilde tasvir etmemelidir. Her Taraf, diğer Tarafın adını, logosunu ve herhangi başka işaretini geçerli Bildirim ile derhal kullanma hakkını sona erdirebilir.
 • Geri Bildirim. FibaCloud'a herhangi bir FibaCloud Hizmeti veya SPA ile ilgili olarak, zaman zaman, herhangi bir öneri, spesifikasyon, yorum, bilgi veya diğer geri bildirim sağlarsanız ("Geri Bildirim"), burada: (i) Geri Bildirim ile ilgili olarak sahip olabileceğiniz tüm haklara karşı FibaCloud'a evrensel, ücretli, telifsiz, sürekli, devredilebilir bir lisans verirsiniz; ve (ii) FibaCloud'un FibaCloud'un tek takdirine bağlı olarak Geri Bildirimi istediği herhangi bir şekilde veya ortamda kullanabileceğini kabul edersiniz.
 • Verinin Kullanımı. Açıkça belirtilen amaçlarla, FibaCloud'a Kapalı Kullanıcı Verilerini İşleme hakkını verirsiniz: (i) Hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu şekilde (Hizmetlerin sağlanmasını destekleyen üçüncü taraflara bu Kapalı Kullanıcı Verilerini açıklamak dahil); (ii) Hizmet Şartları tarafından açıkça izin verildiği şekilde; veya (iii) yasa, düzenleme, mahkeme kararı, mahkeme kararı veya devlet otoritesi tarafından talep edildiği şekilde. FibaCloud'un, Hizmetleri size sağlama yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kapalı Kullanıcı Verilerini İşleme hakkına sahip olması için gerekli tüm hakları ve onayları (tüm Kapalı Kullanıcılar için bu haklar ve onaylar dahil) elde etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, FibaCloud'a, Kapalı Kullanıcı Verilerini anonimleştirmek veya başka bir şekilde kişiselleştirmek ve kullanım eğilimlerini belirlemek, analiz yapmak, Hizmetleri iyileştirmek, Hizmetlerin etkinliğini tanıtmak ve pazarlamak veya başka herhangi bir olağan iş amacı için toplu veriye dönüştürme hakkı da verirsiniz, ancak bu kullanımlar, geçerli yasa tarafından kısıtlanmamış veya başka türlü kişiselleştirilmemiş olmalıdır. FibaCloud, anonimleştirilmiş veya başka bir şekilde kişiselleştirilmemiş Kapalı Kullanıcı Verilerinin herhangi bir kullanımı ile ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe veya sorumluluğa sahip olmayacaktır, bunun tek ve mutlak sınırlanması, geçerli yasa tarafından kısıtlanmamışsa.

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarının Atanması. Hizmet Şartları kapsamındaki belirli FibaCloud yükümlülükleri, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları tarafından yerine getirilebilir. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanımına ilişkin tarafların sorumlulukları, yükümlülükleri ve hakları, Veri İşleme Anlaşması (FGP) ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nda (KKK) belirtilmiştir.

Garantiler, Temsil ve Feragat.

 • Ortak. Her taraf, diğer tarafa şunları temsil ve garanti eder: (i) bu KKS'ya girmek ve burada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek için gereken tüm yetki ve otoriteye sahiptir; ve (ii) bu KKS'nın yürütülmesi ve burada yerine getirilen yükümlülükleri ve görevleri, taraf olduğu veya bağlı olduğu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmez ve etmeyecektir.
 • FibaCloud Tarafından. FibaCloud, Hizmet Şartları'nın koşullarına uygun olarak Hizmetleri sunma hakkına sahip olduğunu temsil ve garanti eder.
 • Siz Tarafından. Kapalı Kullanıcılar adına, tüm Kapalı Kullanıcıların: (i) Kapalı Kullanıcı Verilerini İşleme veya kullanma konusunda yalnızca sahip olduğunu veya gerekli tüm haklara ve yetkilendirmelere sahip olduğunu temsil ve garanti eder; (ii) burada Kapalı Kullanıcı'nın yükümlülüklerine ve sorumluluklarına uyduğunu temsil ve garanti eder; ve (iii) sınırlama olmaksızın, FGP, SUP'ları ve tüm geçerli yasalara uyduğunu temsil ve garanti eder. Kapalı Kullanıcılarla olan anlaşmalarınızın, bu tür Kapalı Kullanıcılar üzerinde size yüklenen yükümlülükleri ve sorumlulukları yeterince bağladığından emin olmalısınız ve herhangi bir Kapalı Kullanıcının Hizmet Şartları'nı ihlal etmesi durumunda, derhal yazılı olarak FibaCloud'u bilgilendirmek ve bu tür Kapalı Kullanıcının erişimini hesabınıza ve Hizmetlere sonlandırmakla yükümlü olacaksınız. Yetkilendirilmemiş bir kişinin veya kuruluşun hesabınıza veya herhangi bir Hizmeti kullanmasına izin vermek, yardımcı olmak veya etkinleştirmek kesinlikle yasaktır. İtibar, kullanım eğilimleri, analiz yapmak, Hizmetleri iyileştirmek, Hizmetlerin etkinliğini tanıtmak ve pazarlamak veya başka bir olağan iş amacına yönelik olmalıdır, ancak bu tür kullanımlar, geçerli yasa tarafından kısıtlanmamış veya başka türlü kişiselleştirilmemiş olmalıdır.
 • Garantilerin Reddi. HİZMETLERİN FIBACLOUD TARAFINDAN SİZE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULDUĞUNU VE SİZİN, KAPSAM DIŞI TÜM KULLANICILAR ADINA HİZMETLERİ, HEMEN ANLAŞILIR OLMAYAN TÜM HATALARIYLA KABUL ETTİĞİNİZİ. FIBACLOUD VE TEMSİLCİLERİMİZ, GEÇERLİ YASALARIN EN GENİŞ KAPSAMINDA, (i) AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE, MÜLKİYET, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR ÜRÜNE UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDERİZ; (ii) HİZMETLERİN SİZİN VEYA KAPSAM KAPSAMINDAKİ KULLANICILARIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYACAĞINI VEYA HİZMETLERİN ZAMANINDA, KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, HATASIZ OLACAĞINI VEYA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ VERMEZ; (iii) HİZMETLERİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, ZAMANLILIĞI VEYA TAMLIĞINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BEYANDA BULUNMAYIN; VE (iv) KAPSAM ALAN KULLANICI VERİLERİNİN SİLİNMESİ VEYA SAKLANMAMASINDAN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

Tazminat.

 • Karşılıklı Tazminat. Her bir taraf ("Tazminat Yüklenen Taraf"), bu Hizmet Şartları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, dava, sorumluluk, hasar, maliyet ve masrafı, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere ("Tazmin Edilebilir Kayıp") savunacak, tazmin edecek ve diğer tarafı ("Tazmin Edilen Taraf") zararsız tutacaktır. (i) Tazmin Yüklenen Taraf'ın, Hizmet Şartları ile ilgili olarak kasti veya hafif dikkatsiz davranışıyla bağlantılı herhangi bir Anlaşmazlık; (ii) Tazmin Edilen Taraf'ın Tazmin Yüklenen Taraf'ın Fikri Mülkiyetini yetkili bir şekilde kullanması, ancak Tazmin Yüklenen Taraf'ın Fikri Mülkiyet Haklarına yönelik bir üçüncü taraf Anlaşmazlığı dışında; (iii) Tazmin Yüklenen Taraf'ın burada yerine getirilen yükümlülüklerine ilişkin ihlali veya ihlali, garanti ihlali dahil, sınırlamadan bağımsız olarak ortaya çıkan herhangi bir Anlaşmazlık dahil, herhangi bir Anlaşmazlıkla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir Tazmin Edilebilir Kayıptan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık.
 • Sizin İçin Özel. Siz, (i) herhangi bir Hizmetin satışı, yeniden satışı veya yönlendirmesiyle ilgili herhangi bir Anlaşmazlık nedeniyle FibaCloud'u Tazmin Edilebilir Kayıptan tazmin edeceksiniz; (ii) herhangi bir Kapalı Kullanıcının Veri İşleme faaliyetlerinden kaynaklanan, Hizmet Şartları ile uyumsuz bir şekilde olan bir Anlaşmazlık; (iii) herhangi bir Kapalı Kullanıcının Hizmet Şartları ile uyumsuz bir şekilde herhangi bir Hizmeti kullanımı; (iv) FibaCloud'nin görüntülemesine, açıklamasına, yayınlamasına veya başka bir şekilde kullanmasına izin verdiğiniz Fikri Mülkiyet ile ilgili üçüncü taraf Fikri Mülkiyetini ihlal ettiğiniz herhangi bir Anlaşmazlık; (v) FibaCloud Hizmetlerinin iş amaçları dışında kullanılması konusunda FibaCloud'ye Bildirim sağlamadaki ihmaliniz; ve (vi) FibaCloud Hizmetlerinin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yargı bölgelerinde kullanımı konusundaki ihmaliniz nedeniyle FibaCloud'u Tazmin Edilebilir Kayıptan tazmin edeceksiniz.
 • FibaCloud İçin Özel. FibaCloud, (i) Kapalı Kullanıcının Kapalı Kullanıcı Verilerini Hizmet Şartları ile uyumlu bir şekilde İşlemesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir Anlaşmazlık nedeniyle sizi Tazmin Edilebilir Kayıptan tazmin edecektir; ve (ii) Hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir üçüncü taraf Fikri Mülkiyetini ihlal etme nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir Anlaşmazlık nedeniyle sizi Tazmin Edilebilir Kayıptan tazmin edecektir.
 • Prosedürler. Her Tazmin Yüklenen Taraf'ın yükümlülüklerinin bir ön şartı olarak, Tazmin Edilen Taraf (i) Tazmin Yüklenen Taraf'a Tazmin Edilebilir Kayıptan kaynaklanan herhangi bir Anlaşmazlık hakkında derhal Bildirim yapmalıdır; (ii) herhangi bir Anlaşmazlığın savunması ve/veya uzlaştırılmasında tam bir işbirliği yapmalıdır; ve (iii) FibaCloud'un talebi üzerine FibaCloud'a doğrudan ilişkin olan herhangi bir Anlaşmazlık ile ilgili savunmanın tam kontrolünü vermelidir. Hiçbir taraf, diğer tarafın onayı olmadan hiçbir karar, uzlaşma veya olumsuz eyleme onay verme hakkına sahip olmayacaktır, bu onay makul bir şekilde verilmeyecektir.

Sorumlulukların Sınırlanması.

 • Feragat. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİ ŞEKİLDE, HİÇBİR TARAFA VEYA FIBACLOUD'UN TEMSİLCİLERİNE, HİZMETLER VE/VEYA HİZMET ŞARTLARI İLE İLGİLİ OLARAK OLUŞAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL, CEZAEVİ, ÖRNEK NİTELİĞİNDE, DÜZENLEYİCİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN, KAYBEDİLEN GELİR VEYA VERİLER DAHİL, HİÇBİR ZAMAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU KKS'DA SAĞLANAN TEDAVİLER EKSİZDİR, TÜM DAVA NEDENLERİNE UYGULANIR VE BİR TARAFA BÖYLE BİR HASARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLMİŞ OLMASI VEYA TEDAVİNİN ASIL AMACINA ULAŞMAMASI HALİNDE BİLE UYGULANIR.
 • Çözümlerin Sınırlanması. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİ ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR TARAFA VE FibaCloud'UN TEMSİLCİLERİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU, BİR ANLAŞMAZLIK, İLGİLİ TARAF TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLDÜĞÜ TARİHTEN ÖNCE ÖDENEN ÜCRET TUTARINI AŞMAYACAKTIR. HİÇBİR DURUMDA FibaCloud, HİZMETLERİNİZİN PROPER BİR ŞEKİLDE YAPILANDIRILMAMASI SONUCUNDA DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
 • Haricilikler. 11.1 ve 11.2 maddeleri, Herhangi bir Taraf'ın tazminat sorumlulukları veya Fikri Mülkiyet Hakları ihlalleri ile ilgili olarak uygulanmaz ve FibaCloud'a olan finansal yükümlülükleriniz için geçerli değildir.

Anlaşmazlık Çözümü.

Genel Olarak. Taraflar, Hizmetler ve/veya Hizmet Şartları ile ilgili ortaya çıkan tüm Anlaşmazlıkları iyi niyetle çözmeye çalışacaktır. İlgili yasa tarafından sözleşmesel feragat veya sınırlamanın mümkün olmadığı durumlar dışında, (i) hiçbir Taraf, Hizmetler ve/veya Hizmet Şartları ile ilgili olarak ortaya çıkan bir Anlaşmazlığı, eylemin neden olduğu tarihten itibaren iki yıldan fazla bir süre sonra getirmeyecek ve (ii) bu süre sınırlamasından sonra, söz konusu hukuki işlem ve bu işleme ilişkin tüm haklar derhal düşer.

 • Zorunlu Arabuluculuk Açıklama ve Prosedürleri. TÜM KAPLANMIŞ KULLANICILAR, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI BU KKS'NIN ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ HÜKÜMLERİNE VE ARALARINDA BELİRTİLEN ARABULUCULUK PROSEDÜRLERİNE UYGUN OLARAK GETİRMEK ZORUNDADIR:
  • Hizmetlere ve/veya Hizmet Şartları'na İlişkin Tüm Anlaşmazlıklar, Delaware, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasalarına tabi olacak şekilde, Delaware çatışma kuralları dışında yönetilecektir.
  • Taraflar, Anlaşmazlığın ortaya çıkmasından sonraki otuz (30) takvim günü içinde iyi niyetle Anlaşmazlığı çözmeye çalışacaklardır. Eğer Anlaşmazlık otuz (30) takvim günü içinde çözülmezse, söz konusu Anlaşmazlık Amerikan Arabuluculuk Derneği'nin (American Arbitration Association) bu KKS'nın tarihinde yürürlükte olan Hızlı Ticari Kurallarına uygun olarak, Uluslararası Çözümleme Merkezi tarafından çözümlenecektir ("Arbitration Rules").
  • Her bir Arabuluculuk İşlemi şu şekilde yürütülecektir: (i) karşılıklı seçilmiş bir arabulucu tarafından, (ii) İngilizce dilinde ve (iii) Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki Adliye'de. Her bir Arabuluculuk İşlemi, Anlaşmazlıkla ilgili olarak (i) varlığı, (ii) sırasında açıklanan tüm Veri ve (iii) Arabuluculuk İşlemi ile ilgili iletişim veya belgeler dahil olmak üzere Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.
  • Her iki Taraf da, bir Arabuluculuk İşlemi'nin çözülmesi sırasında bir Taraf'ın haklarını korumak için gerekli olan yasal yolları bekleyen bir mahkemeye başvurabilir veya içinde bulunduğu herhangi bir mülk üzerinde yargı yetkisi olan bir mahkemeye başvurabilir.
 • Sınıf Davası Feragatnamesi. TÜM KAPSANAN KULLANICILAR, HER BİR KAPSANAN KULLANICININ BİREYSEL KAPASİTESİNDE HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞI GETİRMEK ZORUNDA OLACAK VE TÜM KAPSANAN KULLANICILAR, FibaCloud'A KARŞI HANGİSİ OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR İDDİA GETİRMEYECEKTİR: BİRLEŞİK BİR SINIF, TOPLU, TEMSİLİ, ÇOK SAYIDA DAVACI YA DA BENZERİ BİR DAVA (TOPLUCA "SINIF DAVASI"). BU SINIF DAVASI FERAGATNAMESİNİN TAMAMININ VEYA KISMININ UYGULANAMAZ, HİÇ İŞLEMEMİŞ, GEÇERSİZ VEYA İPTAL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR İDDİA, YALNIZCA YETKİLİ BİR MAHKEME TARAFINDAN VE BİR ARABULUCU DEĞİL, BELİRLENEBİLİR. YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİ YASALARA GÖRE, TÜM KAPSANAN KULLANICILAR, HÜKÜM SÜREN HÜKÜMLER UYARINCA, ANLAŞMA ŞARTLARINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIKLA İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR FORUMDA HERHANGİ BİR SINIF DAVASINI SÜRDÜRME HAKKINI AÇIK VE İRTİHABEN REDDETMEYİ İLERİ SÜRERLER.
 • Jüri Duruşması Feragatnamesi. YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİ YASALARA GÖRE, TÜM KAPSANAN KULLANICILAR, ANLAŞMA ŞARTLARINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK İÇİN JÜRİ DURUŞU HAKLARINI AÇIK VE İRTİHABEN REDDETMEYİ İLERİ SÜRERLER.

Gizli Bilgi. Her bir Taraf, diğer Taraf'ın Gizli Bilgisi'ni yalnızca FibaCloud'un size Hizmetleri sağlaması veya Hizmetleri Kullanımınızın Hizmet Koşulları'na uygun olarak gerçekleşmesi bağlamında kullanacaktır. Gizli Bilgi alıcısı, açıkça yazılı olarak belirlenmiş bir gizlilik ve sınırlı kullanım kısıtlamaları ile bağlanmış olmayan bir tarafın, burada talep edilenlere eşit ölçüde ticari olarak makul ve yeterli başka bir koruma seviyesini elde etmek için hizmetlerini veya fonksiyonlarını destekleyen hizmetler sağlamıyorsa, açıklayan Taraf'ın Gizli Bilgisini üçüncü bir tarafa açıklamayacaktır. Gizli Bilgi'nin açıklanması veya kullanımı üzerindeki kısıtlamalar, alıcı tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlali olmaksızın meşru bir şekilde elde edilen bilgiye (i) uygulanmayacaktır; (ii) alıcının hiçbir eylemi veya ihmalinden kaynaklanmayan bir şekilde halka mal olur; (iii) alıcı, diğer Taraf'ın Gizli Bilgisi'ni kullanmadan bağımsız olarak elde eder; veya (iv) geçerli bir mahkeme veya hükümet emrine (örneğin bir alt yazı) yanıt olarak ifşa edilir.

Süre ve Sonlandırma.

Devam. Bu KKS, Yürürlük Tarihi'nde başlayacak ve burada belirtilen hükümlere göre sonlandırılana kadar devam edecektir.

Sonlandırma. Herhangi bir Taraf, diğer Taraf'ın herhangi bir önemli hükmünü ihlal etmesi durumunda ve İhbar'ın alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde ihlali düzeltmemesi durumunda, bu KKS'yı yazılı bildirimle sonlandırabilir. Bu KKS'nın sona erdirilmesi, o anda yürürlükte olan tüm Hizmet Siparişlerinin ve SPA'nın otomatik olarak sona ermesine neden olacaktır. Herhangi bir Taraf, herhangi bir Hizmet Siparişi veya SPA'nın o anda yürürlükte olmaması durumunda, bu KKS'yı herhangi bir zamanda yazılı olarak sonlandırabilir. Ayrıca, (i) FibaCloud, herhangi bir Zaman FibaCloud’un Covered Users’a karşı sorumluluğu olmaksızın, FibaCloud'un keyfi bir şekilde bu KKS'yı herhangi bir zamanda sonlandırabilir ve (ii) siz, tüm açık olan ücretlerin tam ve nihai ödenmesinden sonra bu KKS'yı kendi takdirinizle sonlandırabilirsiniz.

Askıya Alma. FibaCloud, herhangi bir Covered User'ın hizmetleri kullanma haklarını derhal askıya alabilir: (i) ödeme yükümlülüklerinizde gecikme veya eksiklik durumunda; (ii) FibaCloud'un, herhangi bir Kaplı Kullanıcının, geçerli yasaya aykırı bir şekilde veya Hizmet Koşulları'nı ihlal ederek herhangi bir FibaCloud Hizmetini kötüye kullandığına makul nedenleri varsa; (iii) Herhangi bir Kaplı Kullanıcı Verisi'nin üçüncü bir tarafın fikri mülkiyetine veya başka türlü mülkiyet haklarına tecavüz ettiğine inanılıyorsa; (iv) Herhangi bir Kaplı Kullanıcının, Kaplı Kullanıcı Verisi veya Hizmetlerin güvenlik veya sorumluluk riski oluşturduğuna inanılıyorsa; veya (v) FibaCloud'nun Hizmetleri askıya alması yasal bir zorunluluk, mahkeme kararı veya bir düzenleyici veya hükümet kurumunun talebi ise.

 • Sonlandırmanın Etkisi. Bu KKS'nın sona erdirilmesi durumunda, Hizmet Koşulları kapsamındaki tüm haklar ve yükümlülükler Hizmet Koşulları'nda aksi belirtilmedikçe. otomatik olarak sona erecek.
  • Ücretler. Bu KKS'nın, veya buradan gerçekleştirilen herhangi bir SPA'nın veya Hizmet Siparişi'nin FibaCloud'un Hizmet Koşulları'na önemli bir ihlali veya ihmal sonucu sona erdirilmesi durumunda, olayın meydana geldiği tarihten önce tüm açık olan Ücretlerin ödenmesinden sorumlu olacaksınız. Bu KKS'nın veya buradan gerçekleştirilen herhangi bir SPA'nın veya Hizmet Siparişi'nin, FibaCloud'un Hizmet Koşulları'na önemli bir ihlali veya ihmal sonucu olmayan bir sona erdirilmesi durumunda, sona erme tarihine kadar olan tüm açık olan Ücretleri FibaCloud'a ödeme yükümlülüğünde olacaksınız.
  • Veri. FibaCloud'un mülkiyetindeki tüm materyalleri, Gizli Bilgileri ve diğer mülkiyeti geri vermek ve Hizmet'e erişimi ve kullanımı derhal sona erdirmekle yükümlü olacaksınız. Sona erdirmenin ardından, FibaCloud, bunun yasalara tabi olmadığı sürece ve aksi belirtilmediği sürece, Kaplı Kullanıcı Verisi'ni tamamen sorumluluk olmaksızın silebilir. FibaCloud, Kaplı Kullanıcı Verisi'nin bir kopyasını, FibaCloud'un o andaki veri saklama uygulamalarına uygun olarak ve burada açıkça yetkilendirildiği başka şekillerde saklama hakkını saklı tutar. Gizlilik, fikri mülkiyet sahipliği, tazminat, sorumluluk sınırlamaları, feragatlar ve ödeme yükümlülükleri ile ilgili Hizmet Koşulları'nın hükümleri, açıkça veya doğası gereği sona ermenin ardından makul bir şekilde devam etmesi gereken hükümlerle birlikte, sona ermenin ardından geçerliliğini koruyacaktır.
 • Askıya Alma Etkisi. Hizmet Koşulları hükümlerine uygun olarak herhangi bir Hizmet'in askıya alınması durumunda, askı süresine ilişkin olarak, siz tüm Ücretlerin ödenmesinden sorumlu olmaya devam edeceksiniz ve FibaCloud, Hizmet Koşulları uyarınca mevcut olacak olan hizmet kredileri veya diğer çözümler için size karşı sorumlu olmayacaktır.

İşbirliği; Denetim Hakları. Hizmet Koşulları'nın ihlal edilmesi şüphesi durumunda FibaCloud'un soruşturmasına işbirliği yapacaksınız. Zorunlu olmamakla birlikte, FibaCloud, Covered User'ın zaman zaman Hizmetleri kullanımını denetleme hakkına sahiptir.

Bağımsız Yüklenici İlişkisi; Üçüncü Taraflara Sağlanan Hak Yoktur. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve Hizmet Koşulları'nda bulunan hiçbir şey, taraflar arasında bir dernek, trust, ortaklık, acente veya ortak girişim ilişkisi yaratmaya yönelik olarak yorumlanmamalıdır. Hizmet Koşulları, taraflar dışında başka bir kişiye hak veya çözüm sağlamayı amaçlamaz veya bu konuda açık veya zımni haklar veya çözümler vermez. Hizmet Koşulları, size ve FibaCloud arasında (i) devlet, federal veya uluslararası vergiler, (ii) işçi tazminatı, sosyal güvenlik, grup sigortası, emeklilik veya diğer katkı avantajları, ve (iii) bir işverenin bir çalışanla ilgili olarak tipik olarak sağladığı hasta izni veya tatil ücretleri dahil olmak üzere, herhangi bir amaç için bir işverenle bir işveren ilişkisi yaratmadığını taraflar kabul eder. Her bir taraf, kendi giderlerinden, yükümlülüklerinden ve işletme maliyetlerinden tam ve tek sorumluluk taşıyacaktır. Hiçbir taraf, diğer taraf adına bir sözleşme yapmaya veya diğer tarafı bir yükümlülük altına almaya yetkisi olmayacak ve bu tür bir taahhüdü olmayacak şekilde yapmamaya yetkilidir.

Devir. FibaCloud, FibaCloud'nun önceden yazılı onayını almadan bu KKS'nın herhangi bir bölümünü devir veya devretme hakkına sahip değilsiniz. FibaCloud, Temsilciye veya varlıklarının tümünün veya esaslı bir kısmının bir birleşme, satın alma, kuruKKSl yeniden yapılanma veya sahipliğinde kontrol etme ile ilgili olduğu durumlarda Hizmet Koşulları'nı devretme hakkına sahiptir.

Zorlayıcı Durum. FibaCloud ve temsilcileri, Hizmet Koşulları altındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, bu tür bir başarısızlığın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle kaynaklanması durumunda sorumlu olmayacaklardır.

Ticaret Kısıtlamaları. Hizmetleri, Covered User veya FibaCloud'nun herhangi birinin ABD ticaret kontrol yasalarını, emirlerini veya düzenlemelerini ihlal etmesine neden olabilecek herhangi bir şekilde transfer etmeyeceksiniz, ithal etmeyeceksiniz, ihraç etmeyeceksiniz, satmayacaksınız, yeniden satmayacaksınız, kullanmayacaksınız veya başka bir tarafın Hizmetleri kullanmasına izin vermeyeceksiniz. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak Hizmetleri şu durumlara ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceksiniz: (i) ABD'nin ambargosuna tabi olan herhangi bir ülkeye (bu amaçlar için, bu tür bir ülkenin herhangi bir vatandaşı veya sakinini içerir); veya (ii) ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Belirlenmiş Ulusal ve Bloke Edilen Kişiler Listesi, Özel Belirlenmiş Teröristler Listesi, Özel Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçıları Listesi veya ABD Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik İdaresi Engellenen Kişiler Listesi'ndeki kişilere.

Uygulanabilir Hukuk ve Yargı. Delaware Eyaleti yasaları, bu KKS'nın yorumlanmasını ve uygulanmasını düzenleyecektir ve bununla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir Anlaşmazlık için, çatışma hükümleri gözetilmeksizin, taraflar, bu Anlaşma ile ilgili bir Anlaşmazlık hakkında dava açma konusunda münhasır yargı yetkisine bağlı olarak Camden County, Delaware'de yerleşik devlet ve federal mahkemelere bağlıdır.

Hükümet Müşterileri. Hizmetler, ABD hükümetinin bir hükümet kapasitesinde sağlandığı durumlarda, bunlar "ticari malzemeler" ve "teknik veri" olarak kabul edilecek ve bu KKS'da belirtilen sınırlamalar, kısıtlamalar ve haklar ile aynı sınırlamalara, kısıtlamalara ve haklara tabi olacaktır. Bir Hükümet Müşterisi adına Hizmetleri kullanıyorsa ve bu KKS'nın herhangi bir kısmı, hükümetin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa veya yasayla çelişiyorsa, ilgili Hükümet Müşterisi, uygulanan yasaya uygun olarak, Hizmetlerin kullanımını derhal sonlandırmalıdır.

Yetkililere veya Yargı Kararlarına Açıklama. FibaCloud, geçerli bir mahkeme kararı veya tebligat çıkaran herhangi bir mahkeme veya yasal yargı organına herhangi veya tüm Covered User Verilerini bildirme hakkına sahip olduğunuzu kabul edersiniz ve FibaCloud, bu tür bir emri veya tebligatı yerine getirirken meydana gelen fazla maliyetler için sizden ücret talep edebilir ve siz de FibaCloud'u bu tür bir emre veya tebligata uygun olarak çekmekle yükümlü olursunuz.

 • "Hesap" - FibaCloud tarafından sağlanan çevrim içi portal, bu portal üzerinden hizmet kullanımını kaydetmenize ve yönetmenize olanak tanır.
 • "Bağlı Kuruluş" - Bir tarafın kontrol ettiği veya kontrol ettiği veya ortak kontrol altında bulunan herhangi bir varlık. "Kontrol" burada, söz konusu varlığın %50'den fazla hissesinin veya diğer oy kullanma haklarının sahibi olarak tanımlanır.
 • "Gizli Bilgi" - Bir Parti'nin burada diğer Parti'ye sağladığı ve ya gizli olarak belirlenmiş ya da ticari olarak makul bir şekilde gizli olarak kabul edilebilecek olmayan herhangi bir bilgi.
 • "Kapsanan Kullanıcı Verileri" - Bir Kapsanan Kullanıcı tarafından FibaCloud'a sağlanan veya işlenen Verilerin toplamı.
 • "Veri" - İşlenebilen herhangi bir bilgi türü, metin, sayı, sembol, ses, yazılım, dosya, bilgi veya içerik veya işlenebilen herhangi bir koleksiyon.
 • "Veri İşleme Ekı" veya "FGP" - Burada bulunabilir ve bu referansla bu KKS'ya tamamen dahil edilir.
 • "Anlaşmazlık" - Taraflar, Temsilciler veya Son Kullanıcılar arasında ortaya çıkan, tarafınıza yöneltilmiş veya yöneltilmemiş, bilinen veya bilinmeyen, vadedilmiş veya koşullu ve/veya ileri sürülen veya ileri sürülmeyen tüm iddiaları içerir.
 • "Son Kullanıcı" - Siz tarafından doğrudan veya dolaylı olarak size Hesabınıza veya Hizmetlere erişim veya kullanım izni verilen herhangi bir birey veya varlık.
 • "Ücret" - Kapsanan Kullanıcının Hizmetleri kullanımından kaynaklanan herhangi bir ücret ve maliyeti ifade eder.
 • "Fikri Mülkiyet" - Fiziksel veya soyut varlık, cihaz, makine, bileşen, parça, yöntem, prosedür, veri, bilgi, icat, keşif, eser, tasarım ve türetilmiş işler dahil olmak üzere her türlü mal veya malzeme.
 • "Fikri Mülkiyet Hakkı" - Fikri Mülkiyete dayanan yasal hakların genel tümü, patentler, telif hakları ve ticari sırlar dahil olmak üzere, yasa veya ortak hukuk tarafından sağlanan.
 • "FibaCloud" - Başka bir şekilde belirtilmediği sürece, Kuzey Amerika'da sunulan Hizmetler için Fiba Cloud Operation Company,LLC. ve Kuzey Amerika'daki İş Ortağı (FBC), ve Kuzey Amerika dışındaki Hizmetler için AFiba Cloud Operation Company,LLC ve Kuzey Amerika dışındaki İş Ortağı (Fiba Cloud Operation Company,LLC) anlamına gelir.
 • "Bildirim" - Yazılı ve iletilmiş olan her türlü belge, talep ve diğer iletişimi ifade eder, bunlar arasında (i) bizzat veya kurye ile, (ii) birinci sınıf kayıtlı posta veya taahhütlü posta, veya (iii) elektronik posta ile teslimat bulunur. FibaCloud, tüm Bildirimleri Hesabınızda belirtilen adrese ve iletişim noktasına iletecektir.
 • "Taraf" - Siz ve FibaCloud'u ifade eder.
 • "Kişisel Veri" - FGP'da tanımlandığı gibi kişisel veri.
 • "İşlemek" ve "İşlenmiş" ve "İşleme" - Herhangi bir (i) doğrudan veya dolaylı ve (ii) manuel veya otomatik erişim, edinme, toplama, geliştirme, uygulama, bakım, iletim, kullanım ve ayrıca Veri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem seti.
 • "Temsilci" - Bir Parti'nin herhangi bir ana şirketi, bağlı kuruluşu, iştiraki, sahibi, direktörü, yöneticisi, çalışanı, profesyonel danışmanı, direktörü, görevlisi, mütevelli, halef, devir, temsilci, yönetici, vasi, veya kişisel temsilcisi. FibaCloud için bir "Temsilci", FibaCloud Marketplace'de listelenmeyen yetkili bir FibaCloud Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısını da içerir.
 • "Hizmet" - FibaCloud tarafından satın alınabilir ve kullanılabilir hale getirilen bulut barındırma hizmetleri, hesaplama kaynakları ve diğer hizmetler, FibaCloud tarafından yetkilendirilmiş her türlü web sitesi, ürün, yazılım, donanım, uygulama, API, makine, ekipman, belge veya teknolojiyi ifade eder.
 • "Hizmet Siparişi" veya "SO" - FibaCloud tarafından sunulan ve Müşteri tarafından kabul edilen ve tarafından kabul edilen ve bu KKS ile ilgili olarak taraflarca karşılıklı olarak onaylanan herhangi bir Hizmet sözleşmesini ifade eder.
 • "Hizmet Seviyesi Ekleri" veya "SLA" - www.FibaCloud.com'da belirtilen herhangi bir uygulanabilir hizmet seviyesi anlaşmasını ifade eder.
 • "Ek Program Eki" veya "SPA" - www.FibaCloud.com'da belirtilen herhangi bir FibaCloud programına katılımınızı düzenleyen herhangi bir karşılıklı eklenti anlamına gelir.
 • "Ek Kullanım Politikası" veya "SUP" - www.FibaCloud.com'da belirtilen FibaCloud Hizmetlerinin kullanımını düzenleyen herhangi bir politikayı ifade eder, bunlar arasında FibaCloud'un Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ("KKK") ve Bayi Politikası yer alır, her biri bu referansla bu KKS'ya dahil edilmiştir ve FibaCloud tarafından zaman zaman bildirimsiz olarak değiştirilebilir.
 • "Hizmet Şartları" - KKS, FGP, SLA, SPA, SUP ve Hizmet Siparişleri'nin toplamını ifade eder.
 • "Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı" veya "TSP" - Bir Parti'nin taşeron, taşeron, işlemci, alt işlemci, tedarikçi ve aksi belirtilmedikçe bir Parti'nin diğer tedarikçisi, bu tür üçüncü taraf katkıda bulunanlar, geliştiriciler, yayıncılar ve üreticiler dahil tüm dış kaynakları ifade eder.

İade Politikası

Revizyon: 10 Ocak 2024

FibaCloud.com'dan satın alınan ürünler, sadece bu politikada belirtilen iade süresi içinde iptal edilirse iade edilebilir. Bazı ürünlerin kendilerine özgü iade politikaları veya şartları bulunabilir, bazı ürünler ise hiçbir koşulda iade edilemeyebilir. Lütfen bu tür ürünlerin iade şartları için aşağıya bakınız.

 • İşlem Tarihi: bu İade Politikası açısından, herhangi bir ürün veya hizmetin satın alınma tarihi anlamına gelir. Bu, FibaCloud.com'un ilgili ürün veya hizmet anlaşmasının şartlarına uygun olarak gerçekleştirdiği herhangi bir yenileme işlemini de içerir.
 • İade Süresi: bir ürünü her zaman iptal edebilirsiniz, ancak iade, ilgili ürün için belirlenen iade zaman çerçevesi içinde FibaCloud.com müşteri hizmetlerine iade talebinde bulunursanız verilecektir (eğer varsa).
 • Hesap Kapatıldıktan Sonra İade Yoktur İadeye uygun olmanız durumunda, hesap kapatılmadan önce iade talebinde bulunmanız gerekmektedir. Hesabınızı her zaman kapatmayı seçebilirsiniz, ancak hesap kapatıldığında bu İade Politikasına göre aksi takdirde mümkün olan bir iade hakkınız artık olmayacaktır.
 • SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 14 GÜN İÇİNDE ÜRÜN VE HİZMETLERİ İPTAL ETME YASAL HAKKINIZ VAR. ANCAK, İPTAL TARİHİNDE SİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER İÇİN MAKUL BİR MİKTARDA ÜCRET TALEP ETME HAKKIMIZ VAR. BU NEDENLE, TAM VEYA HERHANGİ BİR İADE YAPILMAYABİLİR. LÜTFEN BU DURUMUN "ÖZEL İADE KOŞULLARI OLAN ÜRÜNLERİ" ETKİLEMEDİĞİNİ, BU DURUMDA TAM GERİ ÖDEMENİN YAPILDIĞI DURUMDA VERİLMEYECEĞİNİ UNUTMAYIN. BU İADE POLİTİKASI YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ

Standart İade Şartları:

 • Yıllık Planlar+ - İşlem tarihinden itibaren 14 gün içinde.
 • Aylık Planlar*+ - İşlem tarihinden itibaren 48 saat içinde.
 • *Aylık Planlar, 1 yıldan kısa süreli tüm planları içerir (örn., 6 ay, 9 ay vb.)

Özel İade Şartlarına Sahip Ürünler:

 • Reklam Harcamaları: Dijital pazarlama için, mevcut ayın reklam harcamaları ve arama pazarlama ücretleri iade edilemez. Gelecekte önceden ödenmiş aylar ve gelecek aylar için ek reklam harcamaları ve arama pazarlama ücretleri iade edilebilir.
 • Hosting Hizmetleri: Bir Hosting Hizmeti zaten kullanılmışsa, iade edilemez (henüz kullanılmadıysa, işlem tarihinden itibaren 14 gün içinde iade edilebilir).
 • Bulut Sunucular: Bulut sunucular, satın alındıktan sonra herhangi bir zaman diliminde iptal edilebilir. İptal edilen bulut sunucuların kullanıldığı saat üzerinden birim maliyeti düşülür ve kalan bakiye FibaCloud.com hesabınıza iade edilir.
 • Web Uygulamaları: Web Uygulamaları, satın alındıktan sonra herhangi bir zaman diliminde iptal edilebilir. İptal edilen web uygulamalarının kullanıldığı gün üzerinden birim maliyeti düşülür ve kalan bakiye FibaCloud.com hesabınıza iade edilir.
 • *Hesabınızdaki kredi bakiyelerini sadece yeni hizmet alımlarında ve hizmet yenilemelerinde kullanabilirsiniz.

İade Edilemeyen Ürünler:

  • Bulut Sunucular
  • Bare Metal Sunucular
  • Blok Depolama
  • Nesne Depolama
  • Yedeklemeler ve Anlık Görüntüler
  • Ağ & Yük Dengeleyiciler
  • Ücretsiz Hizmetler
  • Marketplace Ürünleri
  • Uygulama Lisansları
  • Premium Üyelikler
  • Hesap Kredileri

Gizlilik Sözleşmesi

Revizyon: 10 Ocak 2024

FibaCloud.com, gizliliğinize önem verir. Bu sebeple, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı sunabilmek, aynı şekilde sizinle bunlar hakkında iletişim kurabilmek veya sizin istediğiniz şekilde (topluca "Hizmetlerimiz" olarak anılır) kişisel bilgilerinizi toplar ve kullanırız.

 • Kişisel bilgileriniz şunları içerir:
  • İsim
  • Adres
  • Telefon numarası
  • Doğum tarihi
  • E-posta adresi
  • Fatura ve ödeme bilgileri
  • İş başvurusunda bulunan adaylar için aday bilgileri
  • Sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilecek diğer toplanan veriler.
 • Gizlilik Politikamız, topladığımız kişisel bilgilerinizi nasıl ve neden kullandığımızı sadece açıklamakla kalmaz, aynı zamanda kişisel bilgilerinizi nasıl erişebileceğinizi, güncelleyebileceğinizi veya kontrol edebileceğinizi de açıklar. Ayrıca, en yaygın sorularınıza yanıt veren bir Gizlilik Merkezi oluşturduk ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen anahtar terim ve kavramların tanımlarını sunduk.
 • Eğer herhangi bir zaman diliminde uygulamalarımız veya aşağıda açıklanan haklarınız hakkında sorularınız olursa, Veri Koruma Sorumlumuz ("FGP") ve bu görevi destekleyen özel ekibimize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz. Bu gelen kutusu aktif olarak izlenmekte ve yönetilmekte olup, güvenle güvenebileceğiniz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

Topladığımız Bilgiler, Nasıl Topladığımız ve Neden:

 • Çoğunlukla kişisel bilgi olarak düşündüğünüz bilgiler doğrudan sizden toplanırken, bu durumlar şunları içerebilir:
  • Bir hesap oluşturduğunuzda veya Hizmetlerimizden herhangi birini satın aldığınızda (örneğin, isim, adres, kredi kartı numarası, devlet kimliği gibi fatura bilgileri);
  • Ödüllü müşteri destek ekibimizden yardım istediğinizde (örneğin, telefon numarası, ses kayıtları);
  • Bizden haber bültenleri veya diğer bilgiler istediğinizde iletişim formlarını doldurduğunuzda (örneğin, e-posta); veya
  • Yarışma ve anketlere katıldığınızda, iş başvurusunda bulunduğunuzda veya bizim tarafımızdan teşvik edilen aktivitelerde bilgilerinizi gerektirebilecek diğer etkinliklere katıldığınızda.
 • Ancak, Hizmetlerimizi size sunarken optimal performans için gerekli olan ek bilgileri de topluyoruz. Bu toplama yöntemleri size o kadar açık olmayabilir, bu yüzden bunlar zaman zaman değişebileceği için biraz daha açıklamak istedik:
 • Web sitelerimizde ve mobil uygulamalarımızda kullanılan çerezler ve benzeri teknolojiler, tıkladığınız bağlantılar, görüntülediğiniz sayfalar ve satın aldığınız ürünler gibi tarama davranışlarınızı takip etmemize olanak tanır. Özellikle toplanan veriler, web sitemizin özellikleri veya Hizmetlerimiz içinde bulunan üçüncü taraf özellikleriyle (örneğin, sosyal medya eklentileri gibi) etkileşimlerinizle ilgilidir; İnternet Protokolü (IP) adresi (örneğin, dil tercihinizi belirlemek için); tarayıcı türü ve ayarları; Hizmetlerin kullanıldığı tarih ve saat; cihaz türü ve ayarları; işletim sistemi; uygulama kimlikleri, benzersiz cihaz tanımlayıcıları; ve hata verileri). Bu teknolojiler, web sitemizin performansını ölçmek ve sistemlerimizi geliştirmek için otomatik olarak veri toplar, bunlar arasında metadata, log dosyaları, sayfa yükleme süresi, DNS çözünürlüğünü optimize etmek için sunucu yanıt süresi, ağ yönlendirme ve sunucu yapılandırmaları bulunur. Ek bilgi için ve kullandığımız teknolojileri yönetmek için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.
 • Desteklenmiş Veriler, hakkınızda diğer kaynaklardan alınabilir, örneğin, kamuya açık veritabanlarından, sosyal medya platformlarından veya veri satın aldığımız üçüncü taraflardan. Bu durumda, bu verileri zaten hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerle birleştirebiliriz, böylece kayıtlarımızın güncelliğini, genişletilmesini ve doğruluğunu değerlendirebilir, bir adayın işe alım nit eliklerini değerlendirebilir, yeni müşterileri tanımlayabilir ve ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri sunabiliriz. Eğer başkalarına ait kişisel bilgileri bize sağlarsanız, ya da başkaları sizin bilgilerinizi bize verirse, bu bilgileri sadece bize sağlandığı belirli sebepler için kullanacağız.

Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz:

 • Veri toplamayı en aza indirme ve toplanan verilerin kullanımını ve amacını sadece (1) izin verilen, (2) satın aldığınız veya etkileşimde bulunduğunuz Hizmetleri sunmak için gerekli, veya (3) yasal uyum veya diğer yasal amaçlar için gerektiği veya izin verildiği durumlarla sınırlama konusunda güçlü bir inanca sahibiz:
 • Hizmetlerimizi sunmak, geliştirmek, güncellemek ve iyileştirmek. Hizmetlerimizle ilgili çeşitli bilgiler toplarız. Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:
  • Hizmetlerimizin (yine, web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız dahil) işleyişini ve performansını geliştirmek ve optimize etmek için.
  • Hizmetlerdeki sorunları teşhis etmek ve güvenlik ve uyumluluk risklerini, hataları veya Hizmetlerde gerekli olan iyileştirmeleri belirlemek için.
  • Hizmetlerimizi ve sistemlerimizi kötüye kullanım ve dolandırıcılıktan korumak için.
 • Çoğu toplanan veri, kişisel bilgilerle bağlantılı olmayan ve bireylerin Hizmetlerimizi nasıl kullandıkları hakkında toplanan toplu veya istatistiksel verilerdir.
 • Güvenilir üçüncü taraflarla paylaşım. Kişisel bilgilerinizi şirketimiz bünyesindeki bağlı şirketlerle, Hizmetlerimizi kendi hizmetlerinize entegre etmenizi sağlamak için ortaklık kurduğumuz üçüncü taraflarla ve bizim adımıza hizmet sunmak için gerekli olan güvenilir üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Bunlar şunları içerebilir:
  • Kredi kartı ödemelerini işlemek
  • Reklamları sunmak (bu konuda aşağıda daha fazlası)
  • Yarışma veya anketleri yürütmek
  • Hizmetlerimiz, müşteri demografileri ve duygu analizini gerçekleştirmek
  • E-posta veya anket teslimi yoluyla sizinle iletişim kurmak
  • Müşteri ilişkileri yönetimi
  • Güvenlik, risk yönetimi ve uyumluluk
  • İşe alım desteği ve ilgili hizmetler.

Ayrıca bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşacağız:

 • Eğer bir işletme veya varlık satın alırsak veya satarsak (iflas, batma veya başka bir nedenle), bu durumda verilerinizi ilgili işletme veya varlıkların potansiyel satıcısına veya alıcısına açıklayacağız; ya da
 • Eğer şirketimizi satarsak, satın alırsak, birleşirsek, başka bir şirket tarafından satın alınırsak, ortaklık kurarsak veya varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını satarsak. Bu tür işlemlerde, bilgileriniz aktarılan varlıklar arasında olabilir.
 • Çoğu toplanan veri, kişisel bilgilerle bağlantılı olmayan ve bireylerin Hizmetlerimizi nasıl kullandıkları hakkında toplanan toplu veya istatistiksel verilerdir.
 • Güvenilir üçüncü taraflarla paylaşım. Kişisel bilgilerinizi şirketimiz bünyesindeki bağlı şirketlerle, Hizmetlerimizi kendi hizmetlerinize entegre etmenizi sağlamak için ortaklık kurduğumuz üçüncü taraflarla ve bizim adımıza hizmet sunmak için gerekli olan güvenilir üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Bunlar şunları içerebilir:

Reklamlar Size en alakalı ve faydalı reklamları sunmak istiyoruz, bu yüzden hesap Ayarlarınızda bize verdiğiniz kişisel bilgileri veya çerez teknolojileri aracılığıyla topladığımız bilgileri kullanarak reklamları kişiselleştirebilir ve web sitemizde ve diğer sitelerdeki genel deneyiminizi iyileştirebiliriz. Buna reklam kişiselleştirme (daha önce ilgi temelli reklamcılık olarak adlandırılıyordu) diyoruz çünkü gördüğünüz reklamlar, hangi reklamın size en uygun olacağını belirlemek için daha önce toplanan veya tarihsel verilere dayanır, örneğin önceki arama sorguları, aktiviteler, site veya uygulama ziyaretleri, demografik bilgiler veya konum gibi. Örneğin, bizden bir alan adı kaydettirdiyseniz ve web sitemizdeki web sitesi oluşturucu ürünümüzü kullanarak bir web sitesi oluşturduysanız, reklam ortağımızın platformuna veya web sitesine bir sonraki girişinizde, eşleşen bir e-posta yoluyla FibaCloud müşterisi olduğunuzu tanıyabilir ve bu veriyi web sitesi güvenliği için en son promosyonumuz hakkında bir reklam göstermemize yardımcı olmak için kullanabilirler. Veya, eğer zaten web sitemiz güvenlik ürününü satın aldıysanız, bu ürün için gelecekteki reklam kampanyalarından sizi çıkarabiliriz çünkü bu sizin için alakalı olmayacaktır. Diğer reklam kişiselleştirmeleri aktivite temelli olabilir. Örneğin, sitemizdeki sayfa görüntülemeleriniz hakkındaki verileri kullanarak bir reklamın sizin için ilgi çekici olup olmayacağını belirlemek. Kişiselleştirilmiş reklamları size sunmak için reklam kanalı ortaklarımızla paylaştığımız bilgiler güvenli bir şekilde yapılır ve bu bilgiler başka bir amaç için kullanılamaz. Verilerinizi üçüncü taraflara satmıyoruz. Ek olarak, paylaştığımız veriler karmaşık ve şifrelenmiştir, bu da doğrudan sizi tanımlamadığı anlamına gelir. Verilerinizi ortaklarımıza veya diğer üçüncü taraflara herhangi bir şekilde satmıyoruz.

Reklam Kişiselleştirmesini Yönetmek İzleyici temelli reklam kişiselleştirmesi için tercihlerinizi yönetmek isterseniz, lütfen Hesabınıza giriş yapın ve “Hesap Ayarları”nı ziyaret edin. Aktivite temelli reklam kişiselleştirmesi için tercihlerinizi yönetmek isterseniz, lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin ve “Ayarları Yönet”e gidin. Eğer reklam kişiselleştirmesinden çıkmak isterseniz, reklam almaya devam edebilirsiniz, ancak bu reklamlar sizin için daha az alakalı olabilir.

İzleyici temelli reklam kişiselleştirmesi için tercihlerinizi yönetmek isterseniz, lütfen Hesabınıza giriş yapın ve “Hesap Ayarları”nı ziyaret edin. Aktivite temelli reklam kişiselleştirmesi için tercihlerinizi yönetmek isterseniz, lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin ve “Ayarları Yönet”e gidin. Eğer reklam kişiselleştirmesinden çıkmak isterseniz, reklam almaya devam edebilirsiniz, ancak bu reklamlar sizin için daha az alakalı olabilir.

 • İletişim: Sizinle doğrudan veya üçüncü parti bir hizmet sağlayıcı aracılığıyla iletişime geçebiliriz. Bu, bizden satın aldığınız veya kaydolduğunuz ürün veya hizmetlerle ilgili olabilir. Ayrıca, onayınızı aldığımızda veya meşru çıkarlar temelinde sizi ilgilendirebilecek ek hizmetlerle ilgili tekliflerde bulunabiliriz. Bu iletişimler şunları içerebilir:
  • E-posta
  • Metin (SMS) mesajları
  • Telefon çağrıları
  • Mesajlaşma uygulamaları (örn. WhatsApp vb.)
  • Otomatik telefon çağrıları veya metin mesajları.
 • Ayrıca, hesabınıza giriş yaparak "Hesap Ayarları" sayfasından bizden ve/veya ortaklarımızdan gelen iletişimleri almayı tercih edip etmediğinizi güncelleyebilirsiniz.
 • Kişisel Bilgilerin Yurtdışına Aktarılması: Eğer hizmetlerimizi sunucularımızın bulunduğu ülkenin dışında bir ülkeden kullanıyorsanız, kişisel bilgileriniz uluslararası sınırlar arasında transfer edilebilir. Bu, sadece sizinle olan sözleşmemizin gereği olarak, onayınızla ya da uygun standart sözleşme maddelerine tabi olarak yapılır.
 • Hukuki, Düzenleyici ve Kolluk Kuvvetleriyle İşbirliği: Hükümet ve kolluk kuvvetleri yetkilileri ve özel taraflarla işbirliği yapar ve yasalara uymak için çalışırız. Kişisel bilgilerinizi, gerekli veya uygun gördüğümüz durumlarda, iddialara ve yasal süreçlere (örn. mahkeme celbi talepleri) yanıt vermek, mülkiyetimizi veya üçüncü bir tarafın mülkiyetini korumak, kamu veya bir kişinin güvenliğini sağlamak veya yasadışı veya etik olmayan bir faaliyeti durdurmak için hükümet veya kolluk kuvvetleri yetkililerine veya özel taraflara açıklayabiliriz.
 • Yasal olarak mümkün olduğu ölçüde, kişisel bilgilerinizin yasal süreç kapsamında üçüncü taraflara verilmesi gerektiğinde sizi bilgilendirmek için makul adımlar atabiliriz. Ayrıca, bir alan adı kaydettiğinizde ICANN, kayıt operatörü veya ccTLD kuralları, düzenlemeleri ve politikalarına uymak için bilgilerinizi paylaşırız. Bu, alan adı kayıt bilgilerinin ilgili alan adı kayıt operatörü ve emanet sağlayıcısına aktarılmasını ve ICANN tarafından kamuya açık WHOIS veritabanında veya diğer üçüncü taraflarla paylaşılmasını içerebilir.

Verilerinize Nasıl Erişebilir, Güncelleyebilir veya Silebilirsiniz:

 • Eğer kişisel bilgilerinizi silmemizi talep ederseniz ve bu bilgiler satın aldığınız ürün veya hizmetler için gerekliyse, talebiniz yalnızca bu bilgilerin artık herhangi bir Hizmet için gerekli olmadığı veya meşru iş amaçlarımız veya yasal ya da sözleşmesel kayıt tutma gereksinimleri için gerekli olmadığı ölçüde kabul edilecektir.
 • Eğer herhangi bir sebeple Hesap Ayarları'na veya Gizlilik Merkezimize erişemiyorsanız, aşağıdaki "Bize Ulaşın" bölümünde açıklanan yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Toplanan verilerin çoğu, bireylerin Hizmetlerimizi nasıl kullandıkları hakkında toplanmış veya istatistiksel verilerdir ve kişisel bilgilere bağlı değildir.

Yaş Kısıtlamaları:

Hizmetlerimiz yalnızca 18 yaş ve üzeri bireyler tarafından satın alınabilir. Hizmetlerimiz 18 yaşın altındaki bireyler için hedeflenmemiştir, onlara yönelik değildir ve onları cezbetmek için tasarlanmamıştır. Eğer 18 yaşın altında birinin bize kişisel bilgi verdiğini biliyorsanız veya böyle bir şüpheniz varsa, aşağıdaki talimatlara göre bizimle iletişime geçin.

Ayrımcılık Yapmama:

 • Gizlilik haklarınızı kullanmanız durumunda size karşı ayrımcılık yapmayacağız. Uygulanabilir yasalara göre izin verilmedikçe, aşağıdakileri yapmayacağız:
  • Size mal veya hizmet sunmaktan kaçınmak.
  • Mal veya hizmetler için farklı fiyatlar veya oranlar talep etmek.
  • Size farklı bir seviye veya kalitede mal veya hizmet sunmak.
  • Mal veya hizmetler için farklı bir fiyat veya oran alabileceğinizi veya farklı bir seviye veya kalitede mal veya hizmet alabileceğinizi önermek.

Politika Değişiklikleri:

Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri Gizlilik Politikası sayfamızda ve uygun gördüğümüz diğer yerlerde yayınlayacağız, böylece topladığımız bilgiler, nasıl kullandığımız ve hangi koşullar altında açıkladığımız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gizlilik Politikamızda önemli değişiklikler yaparsak, bu değişikliklerin uygulanmasından en az otuz (30) gün önce burada, e-posta ile veya ana sayfamızdaki bir bildirimle sizi bilgilendireceğiz.

Your privacy matters

We use cookies to provide our services and for analytics and marketing. To find out more about our use of cookies, please see our Privacy Policy and Cookie and Tracking Notice. By continuing to browse our website, you agree to our use of cookies.
Settings